Maak een afspraak

Enhanced ecommerce

Ecommerce tracking is al jaren ingebakken in Google Analytics. Retailers hebben zo zicht op de conversiepaden die de bezoekers hebben afgelegd, alvorens ze hun aankoop hebben gedaan. Prettig om over deze informatie te beschikken, maar je wilt ook iets kunnen zeggen over de bezoekers die de funnel wel in zijn gegaan, maar juist niet tot een aankoop zijn gekomen. Hier zitten de leerpunten, hier zit ruimte voor conversie optimalisatie.

Met de introductie van enhanced ecommerce in 2014, zijn de functionaliteiten van Google Analytics uitgebreid. De ecommerce data worden inzichtelijker weergegeven en de mogelijkheden zijn veel uitgebreider.

Online marketing en enhanced ecommerce

Enhanced ecommerce verantwoordt meer dan ooit je marketinginvesteringen. En nog belangrijker: het geeft inzicht in het gedrag van de gebruikers. Conversie optimalisatie is een belangrijk onderdeel binnen online marketing. Isatis Online Results zet enhanced e-commerce dan ook in om de customer journey te optimaliseren, hetgeen leidt tot meer conversie en engagement. Het interpreteren van de data vraagt natuurlijk kennis en ervaring. Isatis Online Results helpt u de knelpunten binnen jouw online business te identificeren en op te lossen.

Samen bekijken we je mogelijkheden

Ben je benieuwd of enhanced ecommerce ook voor jouw organisatie van toegevoegde waarde is? We nodigen je graag uit voor een gesprek om samen de mogelijkheden in kaart te brengen.